Home การบริหารจัดการ TQM คือ ทำความเข้าใจกับ TQM

TQM คือ ทำความเข้าใจกับ TQM

by Nellie Mcdonalid
372 views
1.TQM คือ ทำความเข้าใจกับ TQM

รู้จัก TQM กันมั้ย? ถ้าไม่ เรามาทำความรู้จักกับ TQM กัน

TQM คือ การบริหารองค์กร หรือบริหารงาน ที่เน้นไปที่การร่วมมือร่วมใจของบุคลากรหรือทีมปฏิบัติงาน โดยไม่คำนึงถึงระดับ ตำแหน่งงาน หรือยศ พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นแผนการบริหารองค์กร ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร และร่วมมือกันทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแผนที่ได้รับความสนใจอย่างมากในองค์กรขนาดกลาง ที่มีจำนวนบุคลากรไม่ได้เยอะมาก และบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้ง่าย 

2.TQM จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมคุณภาพโดยรวม

ความหมายของ TQM 

TQM หรือ Total Quality Management  แปลไทยอย่างง่ายก็ คือ การจัดการแบบคุณภาพโดยรวม ซึ่ง TQM นี้ จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมคุณภาพโดยรวม ทั้งบุคลากร อำนาจ การบริหารจัดการต่างๆ จะต้องมีคุณภาพทั้งหมด โดยไม่ยึดโยงอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่ง แต่จะสร้างคุณภาพให้บุคลกรทุกคนมีคุณภาพพอๆ กัน และร่วมมือกันเพื่อทำงานอย่างเท่าเทียมกัน 

ซึ่งจุดประสงค์ของการใช้ TQM คือ การสร้างความพึงพอใจในระยะยาวให้แก่ลูกค้า ซึ่งการควบคุมคุณภาพในหลักการของ TQM นั้นจะไม่ใช่แค่เรื่องของบุคลากรอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึงอีกด้วย ดังนี้เลย 

หลักการของ TQM 

  1. Focus on Customers โฟกัสที่ลูกค้า หรือ ลูกค้าต้องมาก่อน ลูกค้าต้องพอใจ ความเห็นของลูกค้าต้องไปในเชิงบวกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  2. Commitment by Employees การมีส่วนร่วมของบุคลากร พนักงาน หรือทีมปฏิบัติงานทุกส่วนจะต้องได้ร่วมมือกันในการทำงาน และแน่นอนว่าต้องร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพในการทำงานเป็นทีมต้องออกมาดีและไม่มีข้อบกพร่อง 
  3. Process centered การดำเนินงานผ่านศูนย์กลาง กล่าวคือ อำนาจและการกระทำทุกอย่างต้องอยู่ในศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจต่างๆ การบริหาร อำนาจจะต้องไม่ตกไปอยู่ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากที่สุด แต่ทุกฝ่ายจะต้องมีอำนาจร่วมกัน เป็นศูนย์กลางการทำงานนั่นเอง 
  4. Integrated system การบูรณาการ คือ การนำความรู้ ปัจจัย องค์ประกอบทุกอย่างในการทำงาน มาบูรณาการร่วมกันภายในองค์กร และสร้างเสริมงานที่มีคุณภาพผ่านทางการหลอมรวมขององค์ความรู้
  5. Strategic and systematic approach การทำงานและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทุกอย่างจะต้องมีแบบแผน มีระเบียบ และมีการวางแผนล่วงหน้า ก่อน หลัง ที่จะทำ และจะต้องปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างรอบคอบ เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ 
  6. Communication การสื่อสารกันระหว่างบุคลากรในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกันภายในองค์กร และการทำงานก็จะเกิดประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้น หากบุคลากรไม่สื่อสารกันและไม่เข้าใจกัน การทำงานก็อาจจะไม่มีคุณภาพ ทำงานได้อย่างไม่ราบรื่นนั่นเอง 
  7. Continual improvement การพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าแผนงานจะเสร็จแล้ว หรืองานที่ทำจะเสร็จไปแล้ว แต่ก็ต้องนำ TQM ไปพัฒนาภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอุปนิสัยการทำงานที่มีคุณภาพ และไม่ว่าจะโปรเจ็คไหนที่ทำงานก็จะทำงานกันได้อย่างราบรื่น 
  8. Fact based decision making การตัดสินใจภายใต้ความเป็นจริง หลายๆ ครั้งที่อคติและอารมณ์ทำให้การตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ ผิดพลาด ดังนั้น TQM จึงมุ่งเน้นให้คุณตัดสินใจในทุกๆ เรื่องด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ใช้ Critical Thinking เข้ามาเสริมให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ได้ เพื่อให้การตัดสินใจนั้นๆ คุ้มค่าและสมเหตุสมผลมากที่สุด 

3.หลักการที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพของการทำงานก่อนที่สินค้าหรือโปรเจคจะออกสู่ลูก

สรุป

TQM คือ หลักการที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพของการทำงานก่อนที่สินค้าหรือโปรเจคจะออกสู่ลูกค้า โดยโฟกัสไปที่ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ดังที่ได้บอกไป สำหรับองค์กรที่ใช้ TQM เราแนะนำให้วางแผนและเผยแพร่แผนต่อบุคลากรในองค์กร เพราะการร่วมมือกันของบุคลากรก็ถือเป็นจุดประสงค์หลักๆ ของ TQM เลย

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ที่นี่คุณสามารถค้นหาบทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่สามารถอ่านได้ฟรี! และมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆวัน 

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by kentvalentine