อันตรายจากการลื่นล้มในบริเวณทางเดินสามารถป้องกันได้อย่างไร

เราจะมีวิธีป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการลื่นล้มบริเวณทางเดินได้อย่างไร

เมื่อพูดถึงอันตรายจากการลื่นล้มในบริเวณทางเดินอาจฟังดูเหมือนไม่มีอันตรายอะไรแต่ก็มีหลายครั้งที่การลื่นล้มส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นเวลานาน เช่ นกระดูกหักและในบางครั้งอาจมีโรคแทรกซ้อนจากการลื่นล้มตามมาได้ การมีท่าทางการทำงานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ Ergonomics และ พื้นที่การทำงานมีสภาพความปลอดภัยที่ดีจะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานได้

1. ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการลื่นล้ม

ทุกคนมีโอกาสลื่นล้มได้อยู่ที่ปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอายุ สภาพแวดล้อม พฤติกรรม แต่ผู้ที่มีความเสี่ยง มากกว่าบุคคลทั่วไปที่มีโอกาสลื่นล้มได้มากกว่า เช่น

 • ผู้สูงอายุ
 • คนพิการหรือมีความผิดปกติของร่างกาย
 • พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น

2. บริเวณไหนบ้างที่อาจลื่นล้ม

บริเวณที่เสี่ยงต่อการลื่นล้ม ไม่สามารถบอกได้ว่าบริเวณไหนบ้าง หากเราไม่ระมัดระวัง ซึ่งทุกสถานที่สามารถลื่นล้มได้เสมอ แต่จะขอพูดถึงสถานที่ที่คิดว่ามีโอกาสลื่นล้มได้ง่าย ได้แก่

 • ห้องน้ำ

ห้องน้ำ เป็นสถานที่ที่ต้องเปียกน้ำแทบจะตลอดเวลา ซึ่งอาจมีคราบสบู่ แชมพูสระผม หากไม่ล้างทำความสะอาด ก็มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะลื่นล้มได้

 • ห้องครัว 

เนื่องจากห้องครัว ใช้สำหรับประกอบอาหาร ซึ่งมีการใช้น้ำมัน มีการล้างจ้าน ทำความสะอาด อาจทำให้มีคราบน้ำมัน น้ำยาสำหรับซักล้างต่างๆ หกลงบนพื้น หากไม่ระวังอาจเหยียบและลื่นล้มได้เช่นกัน

 • ทางเดิน 

เนื่องจากทางเดิน ใช้สำหรับเดินโดยเฉพาะ จึงทำให้มีการเดินไปมาบ่อยครั้ง หากทางเดินไม่สะอาดพอ หรือวัสดุที่ใช้สำหรับทำทางเดิน ไม่เหมาะสม ก็อาจทำให้ลื่นล้มได้

 • ดาดฟ้า

ดาดฟ้า ถือเป็นสถานที่หนึ่งที่อาจทำให้ลื่นล้มได้ เนื่องจากเป็นบริเวณที่อยู่ชั้นบนสุดของตึก และไม่มีหลังคา เมื่อมีฝนตก จึงทำให้มีน้ำขัง เกิดตะไคร่น้ำ ทำให้คนที่ขึ้นไปอาจลื่นล้มได้

 • บริเวณปฏิบัติงานที่ต้องใช้น้ำมัน

ในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น เช่น งานปั๊มเหล็ก ที่ต้องฉีดน้ำมันเข้าไปในเครื่องจักร เพื่อหล่อลื่นชิ้นงาน หากปฏิบัติงานด้วยความไม่ระมัดระวัง และไม่ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ทำงาน อาจลื่นล้มได้ เนื่องจากน้ำมันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

3. อันตรายจากการลื่นล้ม

อันตรายจากการลื่มล้ม มีความรุนแรงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น

 • อายุของผู้ที่ลื่นล้ม  

ซึ่งหากคนที่ลื่นล้มมีอายุมาก อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บมากกว่าและการรักษาหายช้ากว่าคนที่มีอายุน้อย

 • ท่าทางในการล้ม  

ซึ่งหากเราเดินไปแล้วลื่นลืม อาจจะแค่เป็นแผลถลอก เขียวช้ำ แต่หากวิ่งไปแล้วล้มลง การบาดเจ็บย่อมรุนแรงกว่าการเดินแล้วล้ม อาจจะทำให้เข่ากระแทก หัวแตก หรือขาหักได้

 • อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บจากการลื่นล้ม  

อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ มีผลต่อความรุนแรงของระดับอันตราย เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆ เช่น หากบาดเจ็บที่หัวเข่า ย่อมมีอันตรายน้อยกว่าการบาดเจ็บที่ศีรษะ

4. การป้องกันอันตรายจากการลื่นล้ม

การป้องกันอันตรายจากการลื่นล้ม สามารถทำได้หลายวิธี โดยต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่และการใช้งาน แต่ในที่นี้ จะขอพูดถึงการป้องกันอันตรายจากการลื่นล้มบริเวณทางเดิน เนื่องจากเป็นพื้นที่สำหรับสัญจร มีการเดินไปมาของผู้คนจำนวนมาก จึงทำให้มีโอกาสลื่นล้มได้สูง ได้แก่

 • การเลือกวัสดุสำหรับทางเดิน

การเลือกวัสดุสำหรับทางเดิน ถือเป็นขั้นตอนแรกของความปลอดภัย หากเราเลือกวัสดุที่เหมาะสมย่อมส่งผลให้เกิดความปลอดภัย เช่น ใช้พื้นหยาบแทนพื้นขัดมัน เป็นต้น

 • การใช้ป้ายเตือน

การใช้ป้ายเตือนสำหรับพื้นทางเดินที่อาจลื่นได้  โดยการติดป้ายเตือนให้เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ระวังลื่น ทางต่างระดับ หรือการตั้งป้ายกรณีมีน้ำหก หรือมีการทำความสะอาด เพื่อให้คนที่เดินผ่านไปมา เห็นและระวังในการใช้เส้นทาง เป็นต้น

 • เทปกันลื่น

ติดเทปกันลื่นบริเวณทางเดินหรือทางต่างระดับ เพื่อช่วยให้คนที่ใช้ทางเดินเกิดความปลอดภัยมากขึ้น

 • การทำความสะอาด 

การทำความสะอาดบริเวณทางเดิน เป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทางเดินกลางแจ้งหรือทางเดินในอาคาร ซึ่งวิธีการทำความสะอาดอาจแตกต่างกัน แต่ต้องกำหนดความถี่ในการทำความสะอาดให้ชัดเจน เช่น หากเป็นทางเดินกลางแจ้งและเป็นพื้นที่ที่สามารถทำความสะอาดได้ อาจกำหนดให้ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันฉีดทำความสะอาดเดือนละครั้ง แต่หากเป็นทางเดินในอาคาร โรงงาน ต้องทำความสะอาดทุกวัน เพื่อป้องกันการลื่นล้ม

 • การกำหนดกฎในการเดิน

การกำหนดกฎในการเดิน เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันอันตรายจากการลื่นล้มในระหว่างเดินได้ เนื่องจากกฎ สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนเกิดความปลอดภัย เช่น

 • ห้ามวิ่ง เพราะหากวิ่งอาจทำให้ล้มได้ หรืออาจชนกับคนที่เดินผ่านไปมา
 • ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะเดิน เพราะหากเราเดินไปเล่นโทรศัพท์ไปด้วย เราก็จะไม่มองสิ่งรอบข้างอาจจะเดินไปเหยียบน้ำที่หก แล้วลื่นล้มได้
 • ห้ามเดินล้างกระเป๋า เพราะหากเดินล้างกระเป๋า แล้วสะดุดล้มจะไม่มีมือในการค้ำตัวเอง อาจทำให้หัวฟาดพื้นได้

สรุป

ทุกคนมีโอกาสได้รับอันตรายจากการลื่นล้มได้ ซึ่งการลื่นล้มเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่เราสามารถป้องกันอันตรายจากการลื่นล้มได้ เช่น เดินด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามข้อกำหนด ก็สามารถลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้

Related Posts