Home Blog 6 คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี และวิธีการฝึกฝนการเป็นผู้นำที่ดี

6 คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี และวิธีการฝึกฝนการเป็นผู้นำที่ดี

by Nellie Mcdonalid
363 views
6 คุณสมบัติการเป็นหัวหน้าที่่ดี

วิธีการฝึกฝนการเป็นผู้นำที่ดี และคุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี คืออะไร

1.ความเด็ดขาด

การตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลที่มีถือเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้การทำงานนั้นราบรื่น เพราะการทำงานจะหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคนั้นเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นความเด็ดขาดในการตัดสินใจจะช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคลี่คลายได้อย่างง่ายดาย 

 

ความเด็ดขาด

 

2.ความซื่อสัตย์

 • ความซื่อสัตย์คือคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน โดยเฉพาะหัวหน้างาน เพราะความซื่อสัตย์ไม่ใช่เพียงแค่การซื่อตรงหรือความจริงใจเท่านั้น แต่มันยังหมายถึงการยืนหยัดในความสุจริตในการทำงาน การบริหารอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี 

3.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี

 • หัวหน้างานไม่ว่าจะตำแหน่งใหญ่แค่ไหนก็ปฏิเสธการทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับความสามารถเฉพาะตัวก็คือความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะหัวหน้างานส่วนใหญ่นอกจากจะมีหน้าที่ทำงานและบริหารงานแล้ว ยังต้องบริหารคนอีกด้วย เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความไว้เนื้อเชื่อใจ และทำงานภายใต้ความรู้สึกด้านบวก การที่หัวหน้างานจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานจึงช่วยให้การทำงานนั้นผ่านไปได้อย่างลุล่วง 

 

การแก้ไขปัญหาที่ดี

 

4.การแก้ไขปัญหาที่ดี 

 • ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคที่เล็กและใหญ่แค่ไหน ความรับผิดชอบทั้งหมดก็จะตกมาอยู่ในมือของหัวหน้างาน ปัญหาทุกอย่างแน่นอนว่าบุคลากรระดับล่างอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ คนที่มีอำนาจในการแก้ไขก็จะต้องเป็นหัวหน้างาน หัวหน้างานจะต้องมีทักษะทั้งเรื่องของการคิดวิเคราะห์และการควบคุมอารมณ์ตัวเอง เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล ไม่เลือดร้อนเกินไป ไม่ใจเย็นเกินไป แต่การแก้ไขปัญหาและรับมือกับอุปสรรคทุกครั้งจะต้องส่งผลดีต่อองค์กร คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 

5.ความน่าเชื่อถือ 

 • หากหัวหน้างานได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บุคลากรภายในองค์กร รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานทุกภาคส่วน ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจะนำไปสู่การเจรจาที่ง่ายมากขึ้น ความเข้าใจกัน และปฏิกิริยาต่อข้อผิดพลาดขององค์กรก็จะเป็นไปในทางบวกมากขึ้น
 • แม้ว่าการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนั้นมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ แต่ความน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประสบการณ์การทำงานที่ดี ความรู้ความเข้าใจ การวางตัว กริยามารยาทต่าง ๆ อีกด้วย

 

ความสามารถในการให้คำปรึกษา

 

6.ความสามารถในการให้คำปรึกษา

 • อย่างที่บอกไปในตอนแรกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานก็สำคัญ ดังนั้นเรื่องของการให้คำปรึกษาก็ไม่ควรพลาด หัวหน้างานในมุมมองของพนักงานถือว่าเป็นผู้อาวุโสหนึ่งเดียวในองค์กร
 • ดังนั้นปัญหาการทำงาน ปัญหาการเงิน รวมไปถึงปัญหาส่วนตัวของพนักงานก็อาจจะเอามาปรึกษากับหัวหน้างานได้ หัวหน้างานก็ต้องมีวิธีรับมือและให้คำปรึกษาที่สามารถช่วยเหลือพนักงานได้จริงโดยไม่สร้างพลังลบให้แก่ผู้ที่มารับคำปรึกษา

วิธีการฝึกฝนทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี

 1. ฝึกฝนระเบียบวินัย
 2. รับผิดชอบโปรเจ็คและงานเพิ่มเติมให้เต็มที่ 
 3. เรียนรู้ที่จะรับฟัง 
 4. พยายามที่จะตระหนักรู้ความเป็นไปภายในองค์กรอยู่เสมอ ทั้งเรื่องงานและเรื่องผู้คน 
 5. สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยวิธีการที่ตนเองถนัด
 6. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่สม่ำเสมอ และพร้อมเปิดรับความรู้ที่จะเข้ามาอย่างไม่ปิดกั้นและไม่อคติ 
 7. นำพาเพื่อนร่วมงานและทีมงานให้มีพลังบวกในการทำงานอยู่เสมอ ทั้งด้วยคำพูดและการกระทำ
 8. ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่โยนปัญหาให้ผู้อื่น 
 9. เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น เข้าใจความเป็นปัจเจกบุคคล 

หัวหน้างานที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้ดีเท่านั้น แต่ทักษะความเป็นผู้นำและสกิลต่าง ๆ ที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้ก็ถือว่าสำคัญมาก ๆ เช่นเดียวกัน เพราะหากคุณทำงานดีแต่ไม่สามารถพาให้ทีมไปสู่เป้าหมายของการทำงานได้ หัวหน้างานทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายก็จะถือว่าคุณไม่สามารถเป็นหัวหน้างานที่สมบูรณ์แบบแล้ว

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ที่นี่คุณสามารถค้นหาบทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่สามารถอ่านได้ฟรี! และมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆวัน 

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by kentvalentine