Home ความปลอดภัยในการทำงาน ป้ายและข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย ที่ควรรู้

ป้ายและข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย ที่ควรรู้

by Nellie Mcdonalid
53 views
1.ป้ายและข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย ที่ควรรู้

ป้ายและข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความตระหนักและป้องกันอันตรายในสถานที่ต่างๆ

เช่น โรงงาน สถานที่ท่องเที่ยว อาคารสำคัญ และมาตรการป้องกันภัยในสภาพฉุกเฉินที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน ความรู้เกี่ยวกับป้ายและข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยเพิ่มเติมที่ทุกคนควรรู้มี ดังนี้

1. ระบุตำแหน่ง

2. ป้ายระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงควรถูกติดตั้งให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล

ป้ายระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงควรถูกติดตั้งให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ขนาดที่แนะนำคือสูงไม่ต่ำกว่า 6 นิ้วและกว้าง 12 นิ้ว อันนี้เป็นมาตรฐานที่มักถูกใช้เพื่อให้สามารถมองเห็นและอ่านข้อมูลบนป้ายได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามองไปที่ป้ายบอกตำแหน่งของถังดับเพลิง เราอาจพบข้อความที่ระบุเครื่องดับเพลิงโดยป้ายนี้ควรมีข้อความที่เข้าใจง่ายและตัวอักษรที่ใช้อ่านง่าย นอกจากนี้ ป้ายยังควรมีพื้นผิวที่สามารถตัดกันและไม่สะท้อนแสงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในสภาวะแสงน้อย

2. ข้อมูลอุปกรณ์

3. ป้ายคำแนะนำมักติดตั้งบนอุปกรณ์ต่างๆ

ป้ายคำแนะนำมักติดตั้งบนอุปกรณ์ต่างๆ และขนาดของเนื้อหาบนป้ายนั้นมีความแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของคำแนะนำที่ต้องระบุ ยกตัวอย่างเช่น ป้ายบนอุปกรณ์อาจมีข้อความที่อธิบายขั้นตอนการใช้งานด้วยคำอธิบายของการดำเนินการแต่ละขั้นตอน โดยป้ายนี้จะมีข้อความที่เขียนด้วยตัวอักษรที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 0.5 นิ้วเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจอย่างชัดเจน

ตัวอย่างเช่น ป้ายบนถังดับเพลิงประเภท A อาจแสดงภาพสัญลักษณ์และขั้นตอนการใช้งานทีละขั้นตอน เช่น การดึงหมุด การเล็งหัวฉีด และวิธีการบีบด้ามจับ รวมถึงคำแนะนำแบบย่อๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างรวดเร็วและปลอดภัยได้สะดวกมากขึ้น

3. คำเตือน

4.ป้ายทางออกและทิศทางมักถูกออกแบบให้ส่องสว่างและมีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถมองเห็น

ป้ายที่มีคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายมักเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI Z535 สำหรับป้ายความปลอดภัย ซึ่งมีความสำคัญในการเตือนและระบุสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความเป็นอันตราย ป้ายเหล่านี้มักถูกออกแบบด้วยสีที่มีคอนทราสต์สูง เช่น สีแดง สีดำ และสีขาว เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพการเช็ค ขนาดทั่วไปของป้ายความเสี่ยงอันตราย คือ อย่างน้อย 7×10 นิ้วสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ควรมีป้ายขนาดใหญ่มากขึ้นสำหรับพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้ผู้คนสามารถรับรู้ความเสี่ยงอันตรายได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ที่มีสารเคมีเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ป้ายคำเตือนอาจมีข้อความที่บอกว่าคำเตือน : วัสดุไวไฟ”โดดเด่นด้วยตัวอักษรที่หนาและสามารถสะท้อนแสงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในสภาวะแสงน้อย

4. ป้ายบอกทาง

ป้ายทางออกและทิศทางมักถูกออกแบบให้ส่องสว่างและมีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไม่น้อยกว่า 100 ฟุต และมีไว้เพื่อช่วยนำทางผู้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยทั่วไปคำว่า “EXIT” จะถูกพิมพ์ด้วยตัวอักษรสูงประมาณ 6 นิ้วเพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น ป้ายส่องสว่างที่ติดเพดานจะชี้ไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุด โดยมักมีรูปภาพของการวิ่งที่ถูกเป็นสีเขียวและตั้งอยู่บนพื้นหลังสีขาว และอาจมีข้อความเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการนำทางในสถานการณ์ฉุกเฉินและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

5. ข้อปฎิบัติและกฎระเบียบ

5. ป้ายบังคับต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยและคำแนะนำของ OSHA

ป้ายบังคับต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยและคำแนะนำของ OSHA ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับสีของป้าย การใช้คำฟุ่มเฟือย และขนาดที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ป้ายที่มีคำบังคับ “Fire Door—Keep Closed” จะต้องติดไว้อย่างชัดเจนบนประตูที่เกี่ยวข้อง โดยมักจะมีตัวอักษรที่สูงอย่างน้อย 2 นิ้ว

ตัวอย่างเพิ่มเติมเช่น ป้ายที่ติดตั้งข้างประตูหนีไฟจะประกอบด้วยข้อความบังคับที่มีขนาดที่เหมาะสม สีที่เป็นไปตามกฎหมาย และการใช้อักษรเบรลล์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและช่วยให้ข้อความมองเห็นได้อย่างชัดเจน

6. การบำรุงรักษา

แท็กหรือป้ายการบำรุงรักษามักมีขนาดเล็กประมาณ 3×5 นิ้วและถูกติดตั้งบนอุปกรณ์โดยตรง เพื่อระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ป้ายเหล่านี้มักรวมรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ของการตรวจสอบล่าสุด ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และข้อกำหนดในการติดตามผลการบำรุงรักษา โดยมักใช้รูปแบบการพิมพ์ที่ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น ป้ายบนถังดับเพลิงอาจระบุวันที่ของการตรวจสอบครั้งล่าสุด ชื่อย่อของผู้ตรวจสอบ และจุดตรวจสอบ โดยมักพิมพ์ด้วยหมึกที่มีความคงทนต่อน้ำเพื่อให้ข้อมูลนั้นอยู่ในสภาพดีและมองเห็นได้อย่างชัดเจน

7. ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

6. ป้ายเหล่านี้ถูกติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

ป้ายเหล่านี้ถูกติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยมักอยู่ใกล้โทรศัพท์หรือทางออกของอาคาร และมีตัวอักษรที่หนาอย่างน้อย 1 นิ้ว พร้อมทั้งระบุหมายเลขติดต่อและที่อยู่ที่มีความสำคัญ

ตัวอย่างเช่น แผ่นลามิเนตในล็อบบี้ของอาคารอาจแสดงหมายเลขติดต่อฉุกเฉิน ที่อยู่ของอาคาร และข้อมูลติดต่อสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉิน

8. ระบุส่วนประกอบ

ป้ายส่วนประกอบมักมีขนาดทั่วไปอยู่ที่ 2×5 นิ้ว และถูกติดตั้งเพื่อกำกับชิ้นส่วนของระบบโดยตรง ป้ายเหล่านี้มักถูกผลิตด้วยวัสดุที่ทนทาน เช่น โลหะหรือพลาสติกแข็ง เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสภาวะที่อาจต้องเผชิญกับสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย

ตัวอย่างของป้ายโลหะบนไรเซอร์อาจระบุข้อมูลเกี่ยวกับระบบจ่ายน้ำสปริงเกอร์ดับเพลิง และมีลูกศรชี้ลงด้านล่างเพื่อเน้นข้อมูลนั้น การละเล่นข้อมูลนี้บนป้ายโลหะช่วยให้ข้อมูลนับว่ามีความคงทนและคงทานในระยะยาวในสภาวะที่อาจต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่อาจไม่เอื้ออำนวย

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ที่นี่คุณสามารถค้นหาบทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่สามารถอ่านได้ฟรี! และมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆวัน 

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by kentvalentine